Yêu chị đồng nghiệp sau một lần say xỉn vào khách sạn

Đã bao lâu rồi chồng tôi không được tái cấu trúc? Trợ cấp thất nghiệp đã hết, và bây giờ công việc làm thêm của tôi là công việc duy nhất tôi có thể dựa vào hàng ngày. Lúc đó, chính anh Uchida, một đàn em của công việc bán thời gian, mời tôi đi uống rượu. Tôi rất căng thẳng nên không hiểu sao lại nhận được lời mời. Nhưng … tôi không nghĩ người cô này thực sự quan tâm …


Yêu chị đồng nghiệp sau một lần say xỉn vào khách sạn

Yêu chị đồng nghiệp sau một lần say xỉn vào khách sạn