Vợ đi vắng 3 ngày, chồng ở nhà lén đụ con gái riêng của vợ

Sakura, người không tốt trong việc tái hôn với mẹ mình, chưa bao giờ gọi cô là “bố”. Mẹ tôi có thể làm điều gì đó, và ba ngày với bố tôi bắt đầu. Vào lúc mẹ tôi biến mất, cha tôi, người bị mất thẻ, nói, “Tôi luôn muốn cam kết với bộ ngực đó!” Tấn công giấc ngủ của Sakura! Một đại diện hàng ngày của một người cha vô song! Kết quả của việc nghỉ học và đi làm thêm và bị đẩy bởi con cặc to lớn của bố, Sakura hoàn toàn gục ngã! Lên đỉnh trong khi lắc bộ ngực lớn và thổi thủy triều! “Bố … lại Iku!”


Vợ đi vắng 3 ngày, chồng ở nhà lén đụ con gái riêng của vợ

Vợ đi vắng 3 ngày, chồng ở nhà lén đụ con gái riêng của vợ