Tsubomi nối lại tình xưa với ông thầy giáo chủ nhiệm