Shoko Takahashi vụng trộm với anh nhân viên số hưởng