Nene Yoshitaka đi tìm hạnh phúc riêng cho bản thân mình