Mai Shiomi bất ngờ nhận tin phải ở cùng phòng với sếp