Không thể cưỡng lại thân xác con gái riêng trong khi vợ đi vắng