Em gái gọi Kana Momonogi vẫn chịu khó đi làm mùa dịch