Đụ vợ và con gái của bạn học cũ vì khi xưa bị bắt nạt

Tôi ngày tụ họp những người bạn học ngày xưa, những anh chàng tỏ ra khá thân thiện với nhau, nhưng thật ra bên trong lại chẳng ưa nhau chút nào, bởi khi còn đi học anh chàng này đã luôn bắt nạt người khác. Cậu thanh niên hay bắt nạt người khác khi xưa giờ đã có vợ và một đứa con gái đã trưởng thành, anh đã quên hết những chuyện quá khứ nên chẳng để tâm gì, đâu biết rằng những thằng bạn đã ngấm ngầm chuốc say anh để trả thù chuyện củ bằng cách cưỡng hiếp vợ và con gái của anh…


Đụ vợ và con gái của bạn học cũ vì khi xưa bị bắt nạt

Đụ vợ và con gái của bạn học cũ vì khi xưa bị bắt nạt