Đồng nghiệp mời về nhà và cô ấy không mặc áo ngực Julia

Julia là một phụ nữ đã kết hôn, cô ấy làm việc bán thời gian tại một công ty nọ. Tại đây đồng nghiệp của cô đã phạm một sai lầm lớn trong công việc. Anh chàng này đang cảm thấy hết sức thật vọng nên Julia đã cố gắng động viên anh ta, vì vậy họ đã đi uống với nhau vài ly.