Cô nàng lắm mồm Riho Fujimori đã bị xử như thê nào