Cô đồng nghiệp đáng ghét và cái kết – Tsubaki Sannomiya