Chuyến công tác bất ổn của Tsukasa Aoi với sếp của mình