Anh chồng có sở thích nhìn vợ làm tình với người khác

Chồng tôi có khuynh hướng đặc biệt. Đó là một mong muốn khó khăn để coi vợ như một món đồ chơi và cảm thấy nhục nhã. Tôi đã nói chuyện với vợ Megumi về mong muốn mạnh mẽ đó và quyết định sống với một người đàn ông lạ trong hai ngày một đêm. Hình ảnh của cú sốc tôi thấy ở đó gợi lên sự phấn khích của trái tim chồng tôi.


Anh chồng có sở thích nhìn vợ làm tình với người khác

Anh chồng có sở thích nhìn vợ làm tình với người khác